Verslag activiteiten 2017 en 2018

Afgelopen jaren is er weer veel gebeurd. Hieronder een kort verslag van de belangrijkste activiteiten op onze mooie plek in Twisk.

Plaatsingen en opvang
We hebben afgelopen twee jaar weer een aantal wisselingen gehad.

 • Onze pleegzoon van 21 jaar is na 11 jaar woonachtig te zijn geweest op De Essenburg terugverhuisd naar zijn biologische moeder. Dat was een mooi proces.
 • Een tweede pleegzoon van 17 jaar (en 13 jaar woonachtig op De Essenburg) is na een begeleidingstraject doorgeplaatst naar een ander adres. Een gezin uit zijn eigen netwerk. Dit gezin is door de komst van onze pleegzoon zelf ook pleeggezin geworden.
 • Het vriendinnetje van de pleegzoon van 17 jaar was in 2017 en deels 2018 enkele weekenden per maand bij ons in huis.   
 • Met beide jongens en het vriendinnetje van de jongste, is goed contact. Ze bezoeken ons regelmatig.
 • Er is in 2017 een nieuwe pleegdochter van toen 11 jaar bij gekomen. Eerst als weekend opvang, daarna als crisis plaatsing en vervolgens in 2018 fulltime voor een jaar geplaatst tot de zomer van 2019. Voor dit meisje is een intensief traject gestart met ouders samen.
  Samen met haar kregen we ook 2 cavia’s die tijdelijk bij ons onderdak vonden.
 • In de zomer van 2018 hebben we een aantal maanden een jong volwassen vrouw van 23 jaar in huis genomen om haar te ondersteunen tijdens haar zoektocht naar zingeving in werk en relatie.
 • In het najaar van 2018 hebben we een jong volwassen man van 23 jaar een plek aangeboden.
 • In 2018 hebben we ambulant een jong volwassen vrouw (29 jaar) ondersteunt en begeleid, regelmatig ook een weekend of een aantal dagen in huis gehad.
 • Het biologische zusje (7 jaar in 2018) van onze jongste pleegdochter (11 jaar in 2018) heeft regelmatig een weekend of aantal dagen op de boerderij doorgebracht.
 • Ieder derde weekend bieden we opvang aan een pleegzoon van 16, 17 jaar.
 • We hebben ondersteuning geboden bij verhuizingen en inrichten van kamers en huisjes van onze oudere pleegkinderen.
 • We hebben één van onze pleegdochters van 21 jaar met twee kinderen (zoontje van 1 jaar en een eigen pleegzoon (!!) van 10 jaar) een periode weer in huis genomen om haar te ontlasten en steunen.