Ga naar de inhoud

Cijfers en resultaten 2005-2012

  • Wij hebben vanaf de start van het project 52 keer opvang geboden, van crisisopvang tot jarenlang wonen. Leeftijd liepen uitéén van een paar maanden oud tot volwassenen – met kinderen.
  • Wij hebben 8 stagiaires / studenten in de praktijk opgeleidt en drie keer geparticipeerd/ fungeert als opdrachtgever voor HBO studentengroepen die werkten aan onderzoek rondom ontwikkelingen van zorgboerderijen.
  • Wij hebben afgelopen jaren ongeveer 25 tot 30 stellen ontvangen die zich wilden oriënteren en zelf de ambitie hadden ook een dergelijk project te starten
  • We hebben afgelopen jaren meer dan 100 lezingen over De Essenburg en pleegzorg gehouden voor heel divers publiek.
  • We hebben tijdens klusdagen honderden vrijwilligers ontvangen, rondgeleid en gesproken over pleegzorg en initiatieven zoals het onze.
  • We hebben tientallen bezoekers ontvangen, van locale schoolklasjes en buren uit het dorp tot en met minister Rouvoet met zijn beleidsmedewerkers.
  • Er zijn drie keer televisieopnames gemaakt op De Essenburg: een film voor Stichting Kinderpostzegels, een opname voor Noord Holland TV en een promotiefilm voor de Alliantie Kind in Gezin.
  • Er zijn tientallen krantenartikelen, website artikelen en artikelen in bladen geschreven over De Essenburg en rondom sponsoring.
  • Wij hebben ervaring opgedaan met samenwerkingspartners of zorg leveranciers als Parlan pleegzorgvoorziening Noord Holland, Leger des Heils jeugdzorg, De William Schrikker groep, Psya Zorg, GGZ jeugdzorg Hoorn, Olivo, diverse bureau’s jeugdzorg, rechtbanken Alkmaar en Haarlem, politie Hoorn, PGB bemiddelingsbureau’s, Triversum, De Bark, Het kindertherapeuticum, Pleegzorgboerderij Samen Thuis, pleegzorgboerderij Berakha, Villa Veerkracht en nog vele anderen.