Ga naar de inhoud

Jaarverslag 2017 + 2018

Gebeurtenissen / activiteiten De Essenburg 2017+2018

2018
:

Met bestuur en donateurs is van gedachten gewisseld over het voorbestaan van de boerderij de Essenburg. Waar we van 2005 – 2017 een zeer groot gezin vormden waarbij de hoofdactiviteiten bestonden uit het opvangen van kinderen van 0 tot 18 jaar groeien we langzamerhand naar een ouderlijk huis voor de kinderen die voorheen bij ons woonden. Inmiddels zijn we ook (pleeg)grootouders.
We bieden momenteel een aantal pubers een veilig thuis en de mogelijkheid zichzelf te ontdekken en uit te groeien naar een zelfstandig bestaan.

Graag willen we ook voor de toekomst deze thuisbasis blijven bieden waarbij de inmiddels zelfstandige (pleeg)kinderen wanneer nodig tijdelijk kunnen terugvallen op onze steun.

Voor 2018 betekent dit het opknappen van een aantal ruimten en vervanging van verouderde apparatuur.

Uitgevoerde acties zijn:
– Vervanging grasmaaier door weide bloter
– Vervanging van wasmachine, droger en vaatwasser
– Aanbesteding van vervanging de keukendeuren en panelen
– Financiering ponykamp
– Financiering verhuizing, komst nieuw kleinkind (van één de pleegkinderen)

Een vertegenwoordiger van de Sophia Rosenthal stichting heeft onze locatie bezocht en zich laten informeren over de voorgenomen activiteiten.
Er zijn afspraken gemaakt over de verantwoording van de besteding van de donatie.

In 2018 ontvingen wij een totaal bedrag van € 21.933,– waarbij de Sophia Rosenthal stichting een bedrag van € 10.000,– heeft gedoneerd.
Daarnaast zijn er diverse donateurs uit de regio die ons jaarlijks ondersteunen.

De donaties zijn o.a. besteed aan:

– Weidebloter                                                              € 1380,00
– Vervanging wasmachine, droger, vaatwasser € 2152,00
– Ponykamp                                                               €   385,00
– Circusschool vakantie                                          €   190,00
– Financiering verhuizing div. zaken                   € 4000,00
– Keuken aanbesteed                                             € 5300,00
– Terras voor keuken herbestraten                        €   514,00
– Paardrijlessen                                                        €   450,00

2017:

Asbesthoudende daken vervangen
Dit jaar is na lange voorbereiding besloten de daken van de drie stallen te vervangen. Het asbesthoudende materiaal wordt verwijderd. Dit maakt de stallen klaar voor de toekomst. Dit lukt financieel door een gezamenlijke investering van de initiatiefnemers waarbij de landelijke subsidie en een donatie van de Sophia Rosenthal Stichting helpen.

De sanering van alle asbest daken bedroeg een kostenpost van € 63.000,–
Verwerving van donaties tbv asbestsanering leverde onderstaande op

Stichting Sophia Rosenthal                                  €   8000,00
Overige donateurs                                                   € 10.000,00
Bijdrage vanuit de Stichting voor de sanering   € 18.197,50

De meeste donateurs steunen de stichting al jaren. Zij worden jaarlijks op de hoogte gehouden van bestedingen die gedaan worden door middel van brieven en telefonisch contact.

Kinderkamers

Sinds 2005 wordt het huis met 8 kinderkamers intensief gebruikt en inmiddels zijn er een aantal zaken aan vervanging toe zoals het bankstel, de horren en verduisteringsgordijnen van de velux ramen. Per raam is dit een investering van 200 tot 400 euro, afhankelijk van de maat van het betreffende raam. De verdieping met de kinderkamers telt in totaal 14 ramen.

De kinderen groeien naar puberteit en volwassenheid wat maakt dat de tijdsbesteding wijzigt en meer aandacht is voor activiteiten met andere jongeren, jeugd. Dit betekent meer activiteiten buiten en in de stallen die door het nieuwe dak ook een veilig onderkomen bieden.

Met elkaar voor de dieren zorgen is nog steeds een belangrijke verbindende factor waarbij de honden en paarden altijd een belangrijke rol spelen. Het op orde houden van stallen en weiden is daarbij van groot belang.
De hulp vanuit NL Doet en van de medewerkers van Canon die jaarlijks komen helpen is daarbij zeer welkom. Zij kwamen helpen bij het repareren van hekwerk, snoeien van wilgen en schilderen van tuinmeubelen en hekwerk. Enkele vrijwilligers hebben de groentetuin weer onder handen genomen. Dit leverde een goede oogst op.

Er was ook een onverwachte uitbreiding van het pleeggezin doordat ouders van een vriendin van onze pleegdochter uit het huis werden gezet door o.a. financiële problemen. Een vergoeding vanuit pleegzorg kwam pas in 2018 op gang. De kosten gedurende de eerste 6 maanden voor dit meisje van 12 jaar zijn vanuit de stichting vergoed. Dit betrof een kledingpakket, schoenen, sportkleding, kosten voor paardrijles, voeding en onderdak.