Ga naar de inhoud

Meerjaren beleid

Inleiding en korte terugblik periode 2015-2020
Vanaf 2015 is er qua meer-jaren beleid ingezet op het behouden en borgen van de locatie als zijnde een maatschappelijk project waar kinderen, jongvolwassenen en volwassenen (tijdelijk) een thuis vinden om te herstellen of te kunnen wonen in periodes dat zij dit door omstandigheden missen. Op deze doelstelling is vanaf 2015 bijgestuurd qua doelgroep. Er worden geen jonge kinderen onder de leeftijd van 12 jaar meer opgevangen gezien de leeftijden van de pleegouders. Uitzondering hierop betreft biologisch verwante broertjes of zusjes van de vaste pleegkinderen.
Sinds de oprichting van de zorgboerderij is er aan 81 personen een vorm van opvang / tijdelijk verblijf geboden. Daarnaast hebben meerdere volwassenen een periode lang op de boerderij gewoond als medebewoner en hebben bijgedragen aan de dagelijkse taken.

Rolverschuiving
De rollen van de initiatiefnemers veranderen mee met de aangebrachte focus zoals die hierboven beschreven staat. Van pleegouders en begeleiders van jonge kinderen en pubers naar begeleiders van adolescenten en medebewoner van volwassenen. Daarnaast is de rol van (pleeg)grootouder erbij gekomen. Dit uit zich in de rol van oppas-oma en –opa, het meedenken en steun bieden aan jonge ouders. De komst van meerdere senior medebewoners op de boerderij die ook vrijwilligerstaken op zich nemen zolang dat kan maakt dat de pleegouders/initiatiefnemers ook in de rol van mantelzorger voor ouderen terecht komen in de toekomst.

Onze vijf kernwaarden

 • Rust
 • Reinheid
 • Regelmaat (ritme)
 • Ruimte, zowel fysiek qua meters als persoonlijk om te mogen zijn wie je bent
 • Respect

Speerpunten 2020-2025         
Voor de komende periode van vijf jaar hebben we met elkaar een aantal speerpunten opgesteld.

 1. Vitaliteit en veerkracht
  1. Het systeem gezond en fit houden
  2. Pleegouders / eigenaren/initiatiefnemers
  3. Realiseren van een goede balans tussen draaglast en draagkracht
 2. Locatie borgen voor de toekomst
  1. Verbouwen en verjongen
  2. in financieel opzicht gezond
  3. uitbreiden kleine wooneenheden voor realiseren meer privacy (zie plan 2015-2020)
 3. Investeren in duurzaamheid

Speerpunt 1: Vitaliteit en veerkracht.
Het is van belang voor het voortbestaan van de locatie en het maatschappelijke project dat de eigenaren/initiatiefnemers / pleegouders / begeleiders (verder pleegouders genoemd) gezond en fit blijven. Hiervoor is het nodig dat zij ruimte en tijd hebben om voldoende te ontspannen, hulp krijgen bij het onderhoud van de gebouwen, de tuinen en het terrein, dat er voldoende (fysieke) ruimte is met meer individuele privacy mogelijkheden binnen het gebouw (afscheiden eigen units, die niet permanent gedeeld hoeven te worden met anderen). De balans tussen draaglast en draagkracht moet opnieuw worden ingericht en de komende jaren goed worden bewaakt. Hiervoor is het nodig om regelmatig een evaluatie gesprek te houden met alle betrokkenen.

In het voorgaande 5 jaren beleidsplan 2015-2020 was als doel opgenomen om het terrein anders in te richten om meer veiligheid en meer privacy te realiseren. Hier zijn eerste stappen in gezet waar de komende jaren verder vervolg aan wordt gegeven.

Speerpunt 2: Locatie borgen voor de toekomst
Verbouwen en verjongen
Voortbouwen op het ingezette beleid van 2015 om De Essenburg dusdanig om te vormen dat de leefgroep steeds meer zal gaan functioneren als ouderlijk thuis, als plek vanwaar uit veel jongeren zijn uitgevlogen om zelfstandig te gaan wonen. Een vertrouwde en veilige plek waarnaar zij ook graag terugkeren met kleinkinderen, op bijzondere dagen of om waar nodig weer een tijdlang steun te ervaren als er een terugval optreedt. Daarnaast is de wens om het mogelijk te maken dat een aantal jongeren zich definitief vestigen op de boerderij in het kader van verjonging. Het is nodig te werken aan opvolging van de huidige pleegouders gezien de leeftijden.

In 2025:

 • Pleegvaders beiden 66 jaar oud
 • Pleegmoeder I wordt 66 jaar oud
 • Pleegmoeder J dan 54 jaar oud

Financieel gezond en stichtingsbestuur actief
Hiervoor is het nodig dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de locatie te onderhouden en voor deze nieuwe fase geschikt te maken. Het is van belang dat het stichting bestuur nieuw leven wordt ingeblazen, de bezetting van het bestuur in de komende jaren wordt gewisseld met mensen die betrokken zijn en bekend met het project in deze nieuwe fase. Er moet blijvend worden gewerkt aan fondsenwerving. Het behouden van de ANBI status is hierbij een belangrijk doel.

Kleine wooneenheden realiseren
Voor het (opnieuw) opnemen van bekende pleegkinderen en jongeren is het belangrijk dat er zelfstandige kleine wooneenheden worden gemaakt met eigen toilet, klein keukentje en slaap/woonruimte. Jongeren moeten voor zichzelf kunnen zorgen binnen het verband van De Essenburg in de vorm van een soort begeleid kamertrajecten. Deze kleine wooneenheden kunnen ook gebruikt worden voor de senioren of volwassenen die (semi) permanent op de Essenburg wonen en de woongroep komen ondersteunen in de rol van inwonende vrijwilliger.
Qua verbouwen is te denken aan het realiseren van meer sanitaire ruimten, gezien er slechts één badkamer beschikbaar is voor alle kinderkamers op de 1e etage. Voor het onderbrengen van jongvolwassenen (vaak met partner en / of kleinkinderen) is dit te weinig. Daarnaast het realiseren van meer kleine zelfstandige woonunits binnen de boerderij, binnen de andere reeds bestaande gebouwen of door middel van het plaatsen van mantelzorgunits.

Speerpunt 3: Investeren in duurzaamheid.
Voor de komende jaren willen we verder verduurzamen op de Essenburg.

 • Moestuin uitbreiden, meer weken per jaar eten van eigen groente en fruit opbrengsten.
 • Beplanting van de weilanden met bomen en struiken verder uitbreiden.
 • Opvang van regenwater realiseren in de stallen, bestaande kelders hiervoor geschikt maken.
 • Vervangen ketel westhuis, aanschaf warmte pomp
 • Aanschaf zonnepanelen en onderzoeken op welk (stal) dak deze het beste geplaatst kunnen worden. Hiervoor herzien Electra voorzieningen van de stallen.
 • Beter isoleren van werkruimtes in de grote stal.
 • Minder reizen voor werk door het landelijke werkgebied van pleegmoeder J naar regionaal werkgebied om te vormen qua klantenkring van eigen bureau, en het bedrijf geheel op de boerderij te huisvesten. Het besparen van reiskosten en reistijd investeren in de drie speerpunten.
 • Streven om het project te behouden en te borgen voor de toekomst, terrein hiervoor anders indelen. Hierover vanaf maart 2015 in overleg getreden met gemeente Medemblik in samenwerking met een planoloog van bureau PlanNL.
 • Huidige kinderen grootbrengen. Crisisopvang blijven bieden. Schuiladres blijven.
 • Als “ouderlijk thuis” blijven functioneren voor alle reeds uitgevlogen pleegkinderen, voor hun gezinnen. Hiervoor drie generatie familie systeem opbouw realiseren. Huidige woning Opa’s en Oma’s behouden op terrein.
 • Goed leeftijd beleid voeren nu projectleden ouder worden (44, 56,56 en 62 jaar in 2015) en daarvoor de jongere generatie aan boord halen.
 • Ouders van projectleden in de toekomst kunnen opnemen indien dit nodig / wenselijk is. Hiervoor kangoeroe zorg-woon unit realiseren op het terrein.
 • Na incidenten meer behoefte aan privacy, wens om meer af te kunnen schermen om veiligheid te vergroten, delay inbouwen in de logistiek op het terrein.
 • Daken van de stallen vervangen waar die mogelijk asbest houdend blijken te zijn, hiervoor door overheid verplicht gesteld om dit voor 2024 te realiseren. Hiervoor fondsen bij elkaar krijgen de komende jaren om dit te kunnen realiseren.

 

Resultaten tot en met 2021

81 keer opvang geboden in alle vormen, vooral kinderen en jongeren

 • Veel kinderen in aanraking geweest met geweld, verwaarlozing en misbruik
 • Veel kinderen met een diagnose (ADHD, ADD, ODD, PTSS, PDD-NOS, beperkt, ASS, hechtingstoornissen, Asperger, NLD)
 • Aantal kinderen met een fysieke handicap.
 • 2 tienermoeders
 • 7 keer 2 broers / zussen
 • 3 keer 3 broers/zussen
 • 6 maal een ouder-kind opvang combinatie variërend van een weekend tot anderhalf jaar
 • schuiladres: 15 tot 20 van de plaatsingen waren geheime plaatsingen ivm dreiging / veiligheid.
 • Een derde van de opvang was niet betaald
 • Alle kinderen hebben bij ons Opa’s en Oma’s, alle kinderen leren wat een familie systeem kan betekenen.
 • Alle kinderen leren over gezonde voeding en gezonde leefstijl, alle kinderen sporten of hebben een hobby.
 • Honderden vrijwilligers betrokken
 • Landelijk voorbeeldproject geworden vanaf 2007, genomineerd door Stichting Kinderpostzegels
 • Tientallen publicaties en interviews gegeven
 • 3 filmopnames gemaakt: Nieuws Noord Holland, en twee landelijke promotie filmpjes voor Alliantie Kind in Gezin, Stichting Kinderpostzegels. Te vinden op Youtube en onze website.
 • Minimaal 50 stellen nieuwe initiatiefnemers ontvangen
 • 16 andere initiatieven geadviseerd/ gesteund bij het oprichten van een pleegzorgboerderij in het land.
 • Tientallen presentaties gegeven.
 • Tientallen scholen betrokken
 • Honderden bezoekers gehad.
 • Minister, beleidsmedewerkers ministerie en Gedeputeerde provincie op bezoek gehad.
 • 13 stagiaires opgeleid.

  De presentatie aan Gemeente Medemblik, beleidsplan 2015-2020