Ga naar de inhoud

Contact en Financiën

Stichting de Essenburg

Beleidsplan
De Stichting de Essenburg ondersteunt Logeer- en pleegzorgboerderij de Essenburg met financiële middelen zoals omschreven in artikel 3 van de Stichting statuten.

Contactgegevens:
Dorpsweg 50b
1676 GC Twisk
Tel:  0642743650
Email: info@essenburg.nl

Kamer van koophandel   
Noordwest- Holland:  37114301
RSIN nr: 813951173

Bestuur.
Voorzitter:            M. Punt
penningmeester: M. Smits
secretaris:             D. Minkes

Beloningbeleid
De Stichting heeft geen bezoldigde bestuurders.

Balans, resultaatrekening en Toelichting: 2016 2017 2018 2019 2020 2021