Ga naar de inhoud

Kinderen en Jongeren

Kind fluistert

Op de boerderij De Essenburg bieden wij plaats aan kinderenen jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Begeleiden naar zelfstandigheid en dus verlengen na 18 jaar is mogelijk in overleg met pleegzorg en/of begeleiding.

De Essenburg is een zorgboerderij in combinatie met een groot pleeggezin-situatie, een zogeheten pleeg- en jeugdzorgboerderij.
Wij zijn een particulier iniatief, gestart vanuit een zorgachtergrond en hebben geen agrarische bedrijfsvoering. We zijn wel een hobby boerderij met grasland en dieren.

Ons uitgangspunt is altijd een reguliere gezinssituatie.
Met alle keuzes die wij maken wegen wij af hoe het in een ‘gewoon gezin’ zou gaan.
Waar het mogelijk is richten wij het dagelijkse leven op De Essenburg op die wijze in die bij u thuis ook gebruikelijk is.

Sinds de opening van de boerderij in januari 2005 hebbben wij aan 66 kinderen, jongeren en (jong)volwassenen onderdak geboden. Wij hebben ervaring met diverse soorten diagnoses zoals hechtingstoornissen, ADHD, PddNOS, ODD, PTSS, borderline persoonlijksheid stoornis en autistisch verwante stoornissen. Daarnaast zijn wij ook bekend met meerdere soorten medische indicaties zoals allergieën, speciale soorten dieet, FAS, longproblemen, ondervoeding, kinderen met diabetes, fysieke en visuele handicaps, en het participeren in zorgteams rondom zieke kinderen.