Ga naar de inhoud

Logo.. De Es

Ons logo is ontstaan uit de reeds bestaande naam van de boerderij. Bij het oprichten van de stichting zijn wij op zoek gegaan naar een passend logo voor onze folder, de website en de correspondentie. Wij hebben de historie van de boerderij onderzocht en de naam
De Essenburg bleek te maken te hebben met de vele Essen die in het verleden op het terrein hebben gestaan. Nu is daar nog een rij van te zien naast de grote koeienstal.

De betekenis die in de vroege eeuwen aan deze boomsoort werd toegekend is bijzonder en bleek heel goed te passen bij onze doelstelling.

De Es

Boom van de genezing, Pleeg- en jeugdzorgboerderij De Essenburg Logo
van voorspoed en reizen.
Staat voor het verleggen van grenzen
en is ook bekend als
“de wensboom”.

De symboliek van deze boom
wordt van oudsher
onder andere door de Germanen
omschreven als
“bescherming, kracht en moed”.

In onze optiek is dit hetgeen pleegkinderen hard nodig hebben, naast een plek waar er voor hen aandacht en liefde is.