Ga naar de inhoud

Procedure bij particuliere opvang (PGB plaatsing)

U bent wellicht op zoek naar een opvang- of (tijdelijke) woonplek voor uw kind of één van uw cliëntjes.  Via de pagina contact op onze site kunt u een eerste aanvraag (via e-mail) doen. Wij willen  graag een korte beschrijving van uw vraag ontvangen.

  • de voornaam en de leeftijd van het kind / de jongere
  • een korte omschrijving van de reden waarom er een PGB is afgegeven
  • een telefoonnummer van ouder en / of PGB houder / plaatser: de contactpersoon.

Wij nemen vervolgens telefonisch contact op of sturen een mailbericht.
Wij werken niet met een wachtlijst, maar bekijken per aanvraag of het kind past in onze situatie (van dat moment of op een bepaald termijn). Wij hebben als uitgangspunt dat het voor alle bewoners van De Essenburg moet passen: zowel de reeds aanwezige kinderen / jongeren én de nieuwkomer moeten zich prettig kunnen voelen en blijven voelen.

Wij maken dus persoonlijke afspraken op maat en houden met de aanvragers eerst een intakegesprek. Dit is een gesprek om van beide kanten kennis te maken, de locatie even te bekijken en een eerste inschatting te maken van een mogelijke match. De totale procedure van aanvraag tot beslissing van wel/niet plaatsen duurt bij ons maximaal 8 weken.

Voor het gesprek nodigen wij de aanvragende ouders/verzorgers/PGB houder uit én het kind / de jongere. Na de intake maken we een belafspraak en nemen wij en de aanvragers een aantal dagen nadenktijd. De intake wordt gevolgd door een try-out dag of – weekend.

Pas daarna nemen wij gezamenlijk een besluit of er plaats is en op welk termijn. Eventueel verwijzen wij door naar andere adressen binnen ons netwerk. Voor het bemiddelen van een andere goede plaats brengen wij een klein bedrag ten laste van het PGB in rekening.